Calculating Equations for Resolution and Wavelength Range of Grating Spectrograph
WANG Xing-quan,FENG Ke-cheng,ZHU Guo-xian,WANG Xiao-qian
Acta Photonica Sinica . 2009, (5): 1167 -1170 .