Plasma Resonance and Optical Forces Between Two Ellipsoidal Silver Nanowires
GAOYong-yi, ZHONG Hui, ZHOU Ren-long, ZHAN Shi-ping
Acta Photonica Sinica . 2012, (11): 1331 -1334 .  DOI: 10.3788/gzxb20124111.1331